Arrangementer

ÅRSPROGRAM 2019/2020:

Idémøde Tennisklubben - Onsdag den 22.maj 2019 kl. 19.00
- Invitation: Dialogmøde - Hvor skal vi hen med tennisklubben

Sankt Hans aften - Søndag den 23. juni 2019 kl. 19.45

Byfest Ons 14, tors 15, fre 16 og lørdag 17. august 2019
- Teltopsætning lørdag den 10. eller søndag 11. august 2019
- Invitation: Charlotte Bøving til Aktiv Onsdag

Efterårsarrangement Oktober/november 2019

Dilettant Marts 2020

Generalforsamling Marts 2020

Ren Dag April 2020

Har du/I et ønske eller en idé til en kommende aktivitet, hører vi i Medborgerforeningens bestyrelse meget gerne fra dig!

Ved at blive medlem af Medborgerforeningen accepterer du foreningens persondatapolitik. Den til enhver tid gældende verion af persondatapolitikken kan du finde på www.soegaardby.dk

Vel mødt til medborgerforeningens

arrangementer.

Husk at jo flere vi er – jo sjovere bliver det!

Og frem for alt – støt op om det lokale,
ellers kan det nuværende aktivitetsniveau

ikke opretholdes!

Hold dig løbende opdateret på:

www.soegaardby.dk

 

Husk samtidig at ”synes godt om” Facebook  siden:
”Søgård og omegn”
https://www.facebook.com/soegaardogomegn

 

På Facebook siden opfordrer vi til, at der bruges en positiv og
ordentlig tone, idet vores Facebook side besøges af mange,
herunder også potentielle tilflyttere til byen.

Har du idéer eller ønsker til hjemmesidens indhold, datoer for
arrangementer, billeder til hjemmesiden el. kontakt da gerne
Webmaster Emil Foder Clausen på
e-mail: soegaard@efclausen.dk
eller tlf./sms 20 45 54 58

PS! Ønsker du at modtage et eksemplar af referatet og/eller
årsregnskabet fra generalforsamlingen den 19. marts 2019, er du velkommen til at kontakte sekretær Brian Diemer-Marcussen på e-mail: brian.marcussen@stofanet.dk
eller tlf./sms 40 46 30 40

Andre aktiviteter

Aktiv onsdag
Hver onsdag i sommerhalvåret fra
klokken 19.00 til 20.00 på sportspladsen
ved Friskolen

Forslag?
Har du/I et ønske eller en idé til en kommende aktivitet, hører vi
i Medborgerforeningens bestyrelse meget gerne fra dig!
Eller send en mail på soegaard@efclausen.dk