Fiskekort

Bestemmelser for fiskeri og færdsel i Søgård i forbindelse med fiskeri

 • Fisketegnet er strengt personligt og skal medføres under fiskeri. Fisketegnet og fangst, skal på forlangende fremvises for hertil autoriserede personer.
 • Fisketegnet giver ret til at fiske med 2 stænger i den del af søen, som er angivet med grønt på fiskekortet.
 • Fiskeri ved vadning er tilladt.
 • Lov om Ferskvandsfiskeri skal overholdes.
 • Fiskeri i området markeret med rødt er ikke tilladt. Opsatte forbudsskilte skal respekteres.
 • Isfiskeri og fiskeri fra båd eller lignende er forbudt.
 • Fiskeri med mere end 2 stænger og anvendelse af ruse, garn eller sættesnøre er forbudt.

Bestemmelser for brugen af bredarealerne:

 • Teltslagning/overnatning og bålbrænding er ikke tilladt
 • Henkastning af affald er forbudt – vis hensyn til naturen
 • Bænke og lignende af permanent karakter må ikke opstilles
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri
 • Terrænet er åbent for færdsel til fods
 • Parkering skal finde sted på de anviste parkeringspladser (ifølge kortet på fisketegnet)
 • Kørsel med motorkøretøjer er ikke tilladt i terrænet
 • Brug af åben ild er ikke tilladt og tobaksrygning skal ske med omtanke
 • Skiltning skal respekteres og anvisninger fra lejrens personel skal efterkommes

Bestemmelserne udleveres i forbindelse med salg af fisketegn, dog kun på dansk og tysk. Der arbejdes på at tilføje en polsk oversættelse.

 

Dette kan købes ved:

Firma: DS Abgelsport-Center
Mobil: +49046191514 // +4901714062782
Mail: info@dsangelsport.de
Adresse: Ochsenweg 72, 24941 Flensburg - Weiche