Fiskekort

Bestemmelser for fiskeri og færdsel i Søgård i forbindelse med fiskeri

 • Fisketegnet er strengt personligt og skal medføres under fiskeri. Fisketegnet og fangst, skal på forlangende fremvises for hertil autoriserede personer.
 • Fisketegnet giver ret til at fiske med 2 stænger i den del af søen, som er angivet med grønt på fiskekortet.
 • Fiskeri ved vadning er tilladt. Isfiskeri og fiskeri fra båd/flydering og lign. er Forbudt.
 • Lov om Ferskvandsfiskeri skal overholdes (fredningsperiode: 1. april – 31. maj).
 • Fiskeri i området markeret med rødt er Forbudt. Opsatte forbudsskilte skal respekteres.
 • Fiskeri, hvor ruse, garn eller sættesnøre anvendes er Forbudt.

Bestemmelser for brugen af bredarealerne:Teltslagning/overnatning og bålbrænding Forbudt.

 • Henkastning af affald Forbudt – vis hensyn til naturen.
 • Bænke og lignende af permanent karakter må ikke opstilles.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Terrænet er åbent for færdsel til fods.
 • Parkering skal finde sted på de officielle parkeringspladser.
 • Kørsel med motorkøretøjer i terrænet er Forbudt.
 • Brug af åben ild Forbudt og tobaksrygning skal ske med omtanke.
 • Skiltning skal respekteres og anvisninger fra myndighedspersoner skal efterkommes.

Dette kan købes ved:

Sted: Søgård Lejren
Hvornår: Hverdage mellem 08 - 15.
Mobil: 41 74 6815 eller 20 10 29 71

Eller

Sted: DS Abgelsport-Center
Mobil: +49046191514 // +4901714062782
Mail: info@dsangelsport.de
Adresse: Ochsenweg 72, 24941 Flensburg - Weiche

Samarbejdsaftale med Søgårdlejren