Søgård Friskole

Friskolen

Ved vores Grundtvig/Koldsk friskole oplever vi hver dag, hvordan vores værdier af tryghed, nærhed og fællesskab skaber et unikt læringsmiljø, hvor elevernes trivsel og engagement blomstrer.

I vores skolefællesskab er vi mere end bare elever og lærere – vi er en familie, der støtter hinanden og deler glæder og udfordringer. Vi starter hver dag med morgensang, hvor vi sammen sætter tonen for dagen med sang, musik og oplæg, der inspirerer og motiverer os alle.

Vi tror på, at læring opstår i samspillet mellem mennesker, og derfor prioriterer vi aktiviteter og undervisning, der involverer alle elever på tværs af hold og aldre. Gennem fælles arrangementer, temadage og projekter udforsker vi verden sammen og styrker vores fællesskab og forståelse for hinanden.

Hverdagen

I vores skole er der plads til alle, og vi lægger stor vægt på at skabe et miljø præget af varme, humor og inddragelse af nærmiljøet. Vores ældre elever fungerer som “store venner” for de yngste, hvilket styrker båndene på tværs af årgange og skaber et trygt og omsorgsfuldt miljø.

Hvert andet år drager vi på fælles lejrskole, hvor fællesskabet er i fokus – både fagligt og socialt. Disse oplevelser styrker vores sammenhold og skaber minder for livet. Derudover arrangeres der også overnatninger og lejrskoler for de enkelte hold, hvor eleverne kan udforske nye sider af fællesskabet og lære af hinanden.

Ved vores friskole er læring ikke blot begrænset til klasselokalerne, men er en helhedsoplevelse, der styrker leg, nysgerrighed og eksperimenteren. Vi tilpasser undervisningen til den enkeltes niveau og sociale færdigheder, så alle elever får mulighed for at udfolde deres fulde potentiale og blive en del af vores fantastiske skolefællesskab. Velkommen til vores friskole, hvor hver dag er fyldt med læring, glæde og fællesskab!