Bestyrelsen

Formand

Lars Nielsen
Kværsvej 2, Lundtoft 
6200 Åbenrå
Tlf. 74 68 72 15 / 22 80 84 05
E-mail: co.ni@privat.dk

Næstformand

Ole Hollænder
Søgård ringvej 19, Søgård 
6200 Åbenrå
Tlf. 

Kassere

Brian Marcussen
Ahlefeldtvej 7, Søgård
6200 Åbenrå
Tlf. 75 22 16 14 / 40 46 30 40 / 21 43 63 93 
E-mail: brian.marcussen@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem

Benjamin Andersen
Rantzausvej 11, Søgård
6200 Åbenrå
Tlf. 23 23 37 37
E-mail: bandersen1004@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Erling Refsgaard
Rantzausvej 15, Søgård 
6200 Åbenrå
Tlf. 24 63 66 34

Bestyrelsesmedlem

Esben Thomsen
Rantzausvej 15, Søgård 
6200 Åbenrå
Tlf. 24 63 66 34

Bestyrelsesmedlem

Helle Ehm
Kværsvej 7, Lundtoft
6200 Åbenrå
Tlf.