Fiskeri i Søgård Sø

Bestemmelser for fiskeri og færdsel i Søgård i forbindelse med fiskeri

 • Fisketegnet er strengt personligt og skal medføres under fiskeri. Fisketegnet og fangst, skal på forlangende fremvises for hertil autoriserede personer.
 • Fisketegnet giver ret til at fiske med 2 stænger i den del af søen, som er angivet med grønt på fiskekortet.
 • Fiskeri ved vadning er tilladt. Isfiskeri og fiskeri fra båd/flydering og lign. er Forbudt.
 • Lov om Ferskvandsfiskeri skal overholdes (fredningsperiode: 1. april – 31. maj).
 • Fiskeri i området markeret med rødt er Forbudt. Opsatte forbudsskilte skal respekteres.
 • Fiskeri, hvor ruse, garn eller sættesnøre anvendes er Forbudt.

Bestemmelser for brugen af bredarealerne:Teltslagning/overnatning og bålbrænding Forbudt.

 • Henkastning af affald Forbudt – vis hensyn til naturen.
 • Bænke og lignende af permanent karakter må ikke opstilles.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Terrænet er åbent for færdsel til fods.
 • Parkering skal finde sted på de officielle parkeringspladser.
 • Kørsel med motorkøretøjer i terrænet er Forbudt.
 • Brug af åben ild Forbudt og tobaksrygning skal ske med omtanke.
 • Skiltning skal respekteres og anvisninger fra myndighedspersoner skal efterkommes.

Dette kan købes ved:

Søgårdlejren (Indgang H)

Man-tors kl. 0800-1500

Fre kl. 0800-1200

Knæk og Bræk