Historien

Æblet er fundet 1890, som et ældre træ, i præstegårdshaven i Ulderup Præstegårdshave i Sundeved (nu Ullerup). Så vidt man ved, er det æblets oprindelsessted. (C. Mathiesen: Dansk frugt, H Hagerups forlag København 1913)

Æblet bringes i forbindelse med pastor Feilberg, der var en dansksindet præst i Ulderup sogn. Æblet kendes derfor, også under navnet Feilberg Æblet

Nikolai Laurentius Feilberg

27 juni 1806 – 27 april 1899

Var sognepræst i Ulderup sogn (nu Ullerup) i Sundeved fra 1848 til 1864.

Han var en central figur i den dansksindede bevægelse i Slesvig

  1. L. Feilberg var en myndig mand, som ikke fandt sig i, at der blev gjort brud på, hvad han anså for ret og lov i landet. Han gjorde, hvad han kunne, for at fastholde dansk som forretningssprog i de dele af landet, der havde dansk som kirke og skolesprog. Han protesterede overfor myndighederne og de højere embedsmænd mod deres brug af tysk i deres officielle skrivelser.

Hans mod, til at trodse de mægtige tyske embedsmænd, gav ham en vældig anseelse i bøndernes øjne. De kom rejsende milevidt fra, for at bede ham om hjælp i retssager, da han jo måtte være klogere end de fleste, når han således kunne sætte amtmanden stolen for døren.

Efter krigen 1864 blev han afskediget, da han ikke ville sværge ed til den tyske kejser. (oplysninger fra Wikipedia)

 

Frugten: Ulderupæblerne er grøngule til varmgule æbler, med smukt bredstribet rødt mønster på solsiden. Den røde farve, kan næsten være helt dækkende på frugter, der har fået meget sol.

Skrællen er stærkt fedtet og dufter kraftigt.

Frugtkødet er hvidt, meget saftigt, lidt løst, med sød vinagtig, god krydret smag.

Æblet modner sidst i september start oktober.

Æblerne bliver i bedste fald ca. 87mm bredde og 94mm lange. Den normale størrelse, er dog noget mindre.

Ulderupæblet er et godt spiseæble, med god holdbarhed og kan spises i september/oktober.

Ulderupæbletræet er et sundt træ, der kan blive meget gammelt

(C. Mathiesen: Dansk frugt, H Hagerups forlag København 1913 side 177-178)

Se hele teksten her fra C Mathiesens bog

 

 

 

Træet i haven

Vi har valgt at plante Ulderupæblet/Feilbergæblet, i vores have her i Søgård, fordi det med sin historie er med til at fortælle den sønderjyske historie. Det fortæller, om danskhed og tyskhed. Og om det at bo side om side, to nationaliteter. Netop det at præsten i, hvis have æblet blev fundet, var så dansksindet og kæmpede for det danske sprog, er med til at gøre æblet kendt og ikke helt glemt. Ligesom mange af de andre gamle lokale æblesorter, er Ulderupæblet/ Feilbergæblet blevet fortrængt fra Danmarks haver af nyere og mere moderne æblesorter. Der findes ikke længere ret mange tilbage af sorten i Danmark. Derfor, ønsker vi her at bevare et træ, der er opstået lokalt – en ægte sønderjyde, med alt hvad det indebærer.

 

 

Kilder:

Informationer kan findes på Frilandsmuseets hjemmeside eller: Frilandsmuseet det gamle Danmark, Kongevejen 100, 2800 Lyngby.

  1. Mathiesen: Dansk frugt, H Hagerups forlag København 1913

Folderen: ”Oldemors Abilgård” et infohæfte om Regionale frugtsorter fra Sønderjylland og Sydslesvig. Udgivet februar 2020 af Oldemorstoft, Bovvej 2, 6330 Padborg.