Friskole

Vi tager udgangspunkt i fællesskabet, historien og individet som nøglebegreber for skolen. Skoledagen skal være præget af individuelle hensyn, ansvarlighed samt helhed i tilværelsen og hverdagen.
Søgård_skole
Friskole betyder:

• tryghed • nærhed • fællesskab • varme • engagement • humor • inddragelse af nærmiljøet • styrkelse af leg, nysgerrighed og eksperimenteren • læring, der er tilpasset den enkeltes niveau og sociale færdigheder

Fællesskab:
Som Grundtvig/Koldsk friskole lægger vi stor vægt på fællesskabet i vores skolehverdag, hvor vi dagligt har morgensang for hele skolen med fælles oplæg, sang/musik og evt. optræden. Vi gør meget brug af at lave undervisning/aktiviteter på tværs af hold og alder (eks. ved fælles arrangementer, motionsdage, temadage, fælles projekter og tilbudsuger i de praktisk/musiske fag). Vi vægter begreber som trivsel og tryghed meget højt, og blandt andet derfor har vores yngste elever ”store venner” fra de ældre hold, som kan hjælpe dem. En gang hvert andet år er hele skolen på fælles lejrskole, hvor fællesskabet er nøgleordet – både fagligt og socialt. Derudover er der også overnatninger/lejrskoler holdvis.

Livsduelighed:
Vores mål er at gøre eleverne livsduelige, så de bliver udviklet/rustet til at klare sig bedst muligt med de forudsætninger, de hver især har og får. Det skal ske ved, at de lærer:
• At vise medansvar for undervisningen og egen læring.
• At deltage konstruktivt i samarbejdet om klassetrivsel/-relationer
• At blive i stand til at vise empati.
• At være imødekommende overfor nye ting/udfordringer.
• At arbejde positivt i skolehverdagen - både individuelt, i grupper og holdvis og være aktiv både på skolen specielt og i samfundet generelt.
Fokuspunktet vil fra skoleåret 14/15 implementeres i skemaet.

Projektorienteret undervisning:
Vi satser meget på projektorienteret undervisning i skolehverdagen selv i de små klasser, så vores elever får de bedst mulige forudsætninger for at komme videre i uddannelsessystemet, når de er færdige hos os. Evnen til at kunne arbejde projektorienteret og samarbejde i både større og mindre teams, mener vi er vigtige redskaber at have – både mens man er under uddannelse og senere hen også i arbejdslivet. Vi vil gerne have, at alle oplever at være betydningsfulde og en vigtig del af fællesskabet.

Der kan læses mere her!

brochure april bus 15