Kontakt

Webmaster
EFClausen.dk
Tlf. 20 45 54 58
E-mail: soegaard@efclausen.dk

Formand:
Lars Nielsen
Kværsvej 2, Lundtoft 
6200 Åbenrå
Tlf. 74 68 72 15 / 22 80 84 05
E-mail: co.ni@privat.dk

Bestyrelsesmedlem:
Erling Skov Refsgaard 
Rantzausvej 15, Søgård
6200 Åbenrå
Tlf. 74 43 40 93
E-mail: 

Sekretær / Kasserer:
Brian Marcussen
Ahlefeldtvej 7, Søgård
6200 Åbenrå
Tlf. 75 22 16 14 / 40 46 30 40 / 21 43 63 93 
E-mail: brian.marcussen@stofanet.dk

Næstformand:
Emil Foder Clausen
Rantzausvej 26, Søgård
6200 Åbenrå
Tlf. 20 45 54 58
E-mail: efc@efclausen.dk

Bestyrelsesmedlem:
Pia Escherich
Ahlefeldtvej 27, Søgård
6200 Åbenrå
Tlf. 21 68 69 89‬
E-mail: piaescherich@gmail.com