Kommunikation til Søgård’s borgere vedrørende arbejdet ved søbredden i 2024

 

I år, som tidligere år, har frivillige fra Søgård afholdt en arbejdsdag ved søbredden. Det blev besluttet at forsøge at fjerne den pil, der gror ved bredden for at forhindre spredning, hvilket tidligere år kun er blevet skåret ned, ikke fjernet. På grund af store mængder regn blev opgaven vanskelig, og spor fra maskinen, der hjalp med at fjerne pilen, er synlige.

 

I henhold til aftalen med Søgårdlejren skulle arbejdet være udført senest den 31. marts, hvilket gjorde det umuligt at vente længere. Der blev også skåret kraftigt i buske og brombær, hvilket søbredsudvalget anerkender, at det blev for meget, og det vil vi sikre ikke sker fremadrettet, ved at have en klar plan for det der skal udføres.

 

Det sker fremadrettet

 

Ifølge aftalen skal arbejdet ved søbredden udføres inden for rammerne af den gældende driftsplan. Driftsplanen angiver, at invasive arter og problemarter skal håndteres. Der vil blive udarbejdet en zoneinddeling af søbredden, hvor hver zone vil modtage passende vedligeholdelse, og der vil blive indført en rotationsordning for at undgå overhård rydning som i marts 2024. Dette vil blive planlagt i samarbejde med relevante fagfolk.

 

Yderligere arbejdsdage vil blive planlagt, da en enkelt dag om året anses for utilstrækkelig og for voldsomt. En plan vil blive udarbejdet som retningslinje for fremtidige år.

 

 

Mvh

 

Søbreds udvalget