Information til borgerne i Søgård vedr. valg til Europa-parlamentet

Information om ændring af valgsted for vælgere i Kliplev valgdistrikt
Kære vælger

Søndag den 9. juni 2024 er der valg til EuropaParlamentet.

Du skal denne gang stemme i Bjerndrup Forsamlingshus, Bjerndrup Bygade 36,
Bjerndrup, 6200 Aabenraa, og ikke som tidligere i Kliplevhallen, fordi Kliple Mærken
afholdes samme dag. Vi flytter valgstedet for fortsat at sikre gode adgangs og
parkeringsforhold.

Det nye valgsted fremgår af dit tilsendte valgkort, lige som der på døren ved
Kliplevhallen vil være skiltet med informationerne om, at man denne gang skal
stemme i Bjerndrup Forsamlingshus.

Alternative valgmuligheder

Tirsdag den 4. juni 2024 fra klokken 08.0020.00 vil der blive afviklet en særlig
brevstemmedag i Kliplevhallen, hvor man ekstraordinært har mulighed for at
brevstemme til EuropaParlamentsvalget. Du behøver ikke medbringe dit valgkort. Det
eneste, du skal medbringe, er gyldig legitimation.

I Aabenraa Kommune kan du desuden brevstemme i Borgerservice i Aabenraa og Bov
ved blot at møde op i åbningstiden uden at have bestilt tid. Du kan også bestille en tid
for at undgå kø, hvis du vil brevstemme i Borgerservice.

Du kan også brevstemme på bibliotekerne i Bov, Rødekro, Tinglev og Aabenraa i den
bemandede åbningstid.

Det er muligt at brevstemme til og med torsdag den 6. juni 2024, og du skal
medbringe gyldig legitimation. Læs mere om at brevstemme i Aabenraa Kommune på;

www.aabenraa.dk/valg

 
 Kilde: Aabenraa Kommune