Persondatapolitik

Persondatapolitik for Medborgerforening for Søgård og omegn.
Medborgerforeningen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når
du som medlem eller gæst gør brug af Medborgerforeningen, og de services der tilbydes. Vi
tilstræber, at du føler dig tryg ved Medborgerforeningens behandling af dine personoplysninger.
Medborgerforeningen behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik
og gældende lovgivning.

1. Hvornår indsamler og anvender Medborgerforening for Søgård og omegn dine
personoplysninger
Medborgerforeningen indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:
1. Når du indmelder dig som medlem af Medborgerforeningen, eller deltager i
medlemsaktiviteter.
Når du tilmelder dig som medlem af Medborgerforeningen eller ønsker at gøre brug af
Medborgerforeningen indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit
medlemskab, og for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.
Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig og for at
kunne modtage til- og frameldinger til aktiviteter og arrangementer i Medborgerforeningen. I
denne forbindelse indsamler Medborgerforeningen kun de nødvendige oplysninger om dig, som
for eksempel navn, adresse, telefonnummer og emailadresse.
Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for
eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket eller deltagelse i et arrangement.

2. Hvornår videregiver Medborgerforening dine personoplysninger
Medborgerforeningen kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om
dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

• Arbejdsgrupper under Medborgerforeningen eller andre frivillige grupper i Søgård og omegn.
F.eks. i forbindelse med arrangementer.
• Hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den
tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og
arrangementer.

3. Hvordan beskytter Medborgerforening dine personoplysninger
Medborgerforeningen har sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke
hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Medborgerforeningen kan derfor ikke
garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå
Medborgerforeningens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Medborgerforeningen behandler om dig, er du
velkommen til at rette henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Kontaktoplysninger finder du på
vores hjemmeside https://www.soegaardby.dk/kontakt/
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Medborgerforeningen behandler om dig. Hvis
det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode
Medborgerforeningen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til
enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.
I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Medborgerforeningen er
betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Medborgerforeningens indmeldelsesblanket
påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere
dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så
fald, kan Medborgerforeningen ikke tilbyde dig services, som. f.eks. invitationer til aktiviteter
o.lign.

5. Hvor længe opbevarer Medborgerforeningen dine personoplysninger – løbende
sletningsforpligtelse
Hos Medborgerforeningen gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at
kunne administrere de services, tjenester og ydelser, som du naturligt er omfattet af, som
medlem. F.eks. administration af dit medlemskab af Medborgerforeningen. Dine
personoplysninger slettes ved udmeldelse eller manglende betaling af kontingent til
Medborgerforeningen. Oplysninger opbevares maximalt i så lang tid som det er påkrævet i
henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig af hensyn til lovgivningen i øvrigt er
forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er
forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Medborgerforeningen ændre denne persondatapolitik
Medborgerforeningen opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi
præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at vi overholder
gældende lovgivning. Dette medfører, at Medborgerforeningen løbende vil opdatere og ændre
denne persondatapolitik. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan
downloades fra Medborgerforeningen hjemmeside https://www.soegaardby.dk

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores
persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:
Kontaktoplysninger finder du på vores hjemmeside https://www.soegaardby.dk/kontakt/

2019-05-08, Persondatapolitik Medborgerforeningen revision 2