Sankt Hans aften 2019

Se invitation i PDF form ved at trykke på teksten herunder.

Invitation til Sankt Hans aften 2019

 

Kl. 18:50:
Friskolens støtteforening sælger fakler udenfor
skolekøkkenet ved friskolen. Efterfølgende fælles
fakkeloptog fra friskolen og ned til bålpladsen.
Bålpladsen findes for enden af Ahlefeldtvej - nede ved søen.
Ved ankomst til bålpladsen, tændes Sankt Hans bålet og båltalen
holdes. Herefter synges i fællesskab et par sange.
Årets båltaler er:
Rasmus Elkjær Larsen
Konservativt byrådsmedlem og
næstformand for børn- og
ungeudvalget i Aabenraa kommune.
Søgård Hulen sælger øl og sodavand,
pølse med brød og slik nede ved
bålpladsen.
Vel mødt til en hyggelig aftenstund

Fiske kort

Bestemmelser for fiskeri og færdsel i Søgård i forbindelse med fiskeri

 • Fisketegnet er strengt personligt og skal medføres under fiskeri. Fisketegnet og fangst, skal på forlangende fremvises for hertil autoriserede personer.
 • Fisketegnet giver ret til at fiske med 2 stænger i den del af søen, som er angivet med grønt på fiskekortet.
 • Fiskeri ved vadning er tilladt.
 • Lov om Ferskvandsfiskeri skal overholdes.
 • Fiskeri i området markeret med rødt er ikke tilladt. Opsatte forbudsskilte skal respekteres.
 • Isfiskeri og fiskeri fra båd eller lignende er forbudt.
 • Fiskeri med mere end 2 stænger og anvendelse af ruse, garn eller sættesnøre er forbudt.

Bestemmelser for brugen af bredarealerne:

 • Teltslagning/overnatning og bålbrænding er ikke tilladt
 • Henkastning af affald er forbudt – vis hensyn til naturen
 • Bænke og lignende af permanent karakter må ikke opstilles
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri
 • Terrænet er åbent for færdsel til fods
 • Parkering skal finde sted på de anviste parkeringspladser (ifølge kortet på fisketegnet)
 • Kørsel med motorkøretøjer er ikke tilladt i terrænet
 • Brug af åben ild er ikke tilladt og tobaksrygning skal ske med omtanke
 • Skiltning skal respekteres og anvisninger fra lejrens personel skal efterkommes

Bestemmelserne udleveres i forbindelse med salg af fisketegn, dog kun på dansk og tysk. Der arbejdes på at tilføje en polsk oversættelse.

Søgård hulen – Generalforsamling

Søgårdhulen indkalder til generalforsamling den 2. april kl 18.30. Klubben er for alle børn og unge fra 4. – 9. klasse og har lokaler på Søgård friskole. Klubben har brug for nye kræfter som vil være med til at sikre at børn og unge har et sted at mødes til fælles aktiviteter. Klubben afholder normalt møde hver 2. uge både med aktiviteter hjemme og ud af huset. Så vil du være med til at planlægge nogle gode fælles aktiviteter så mød op til generalforsamlingen.

Vil du vide mere om klubben så kontakt formand Torben Kobberø på mobil 42406498

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

Indkaldelse til generalforsamling i Søgård hulen 20032019 (1)

Vedligeholdelse ved Søgård breden

Hej alle
Så er det blevet tid til vedligeholdelse af vores fantastiske udsigt over Søgaard sø igen.
Hver år skyder en masse nye skud op, som i løbet af få år vil dække for udsigten, hvis vi ikke løbende holder nye vækster nede.
Jeg håber på at så mange som mulig vil støtte op om dagen.
Arbejdsdag ved søbredden
- Dato: lørdag d. 23 marts kl. 9
- Mødested: Sct. Hansbålpladsen
Som tidligere år fjerner vi opvækst af Pil, rød elm, m.m og samler affald ved bredden.
Medbring gerne affaldssæk, og div. redskaber til arbejdet.
Vi ses og jeg ser frem til en hyggelig arbejdes lørdag!

Børnehuset Søgården – Generalforsamling

PDF dokument.

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Søgården Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.30, I Børnehuset Søgården

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 2. Beretning – Formand Tommy Palmholt 2.1. Stensamling, servering, juletræsindsamling, byfest, Kliple’ Mærken 3. Regnskab 4. Valg – På valg er Maria Madsen 5. Indkomne forslag 5.1. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og sendes på mail til Tommy Palmholt: tommypalmholt@hotmail.com 6. Eventuelt.
For at kunne stille op og ligeledes have stemmeret skal der senest på mødet betales kontant eller Mobile pay: 60143325 – husk at notere gade og husnr., evt. postnummer hvis det er uden for Aabenraa kommune
Vi vil komme rundt og sælge medlemskort til interesserede i Søgård, Lundtoft og omegn i uge 6.
Mvh. Bestyrelsen i støtteforeningen for Børnehuset Søgården

Støtteforeningen for Børnehuset Søgården skriver

I 2018 fik vi genetableret støtteforeningen til Børnehuset Søgården. Vi kom rigtig godt fra start og ved generalforsamlingen i januar 2018 fik vi valgt fire medlemmer ind i bestyrelsen til støtteforeningen. I det forgangne år har vi arbejdet på at indsamle penge til Børnehuset Søgården. Vi har bl.a. været i Kliplev for at samle sten, lavet juletræsindsamling og serveret til forskellige arrangementer sammen med Rødekro Kro. Derudover har vi haft en stand med en fiskedam til byfesten i Søgård og til Kliplev Mærken.

Vores støtteforening er dog meget mere end blot økonomisk støtte til Børnehuset Søgården. Vi arbejder i Børnehuset på at øge forældreengagementet, men vi vil gerne ud over hegnet og invitere lokalsamfundet indenfor. Vi vil gerne være en katalysator for at øge engagement og opbakning fra forældre og bedsteforældre, men i den grad også lokalsamfundet. Vi ønsker, at alle der har lyst og mulighed for det, vil bakke op om støtteforeningens kommende generalforsamling og kommende aktiviteter til fordel for Børnehuset og derved skabe et godt børneliv. Vi ønsker, at vores børn mærker og forstår den forskel, det gør når forældre og lokalområdet interesserer sig for deres hverdag og for det de laver.

Vi mener, at vi er utrolig heldige at have en vuggestue og børnehave i byen. Det er med til at gøre byen attraktiv og tiltrække nye beboer. Vi har alle glæde af huset til dagligt. Vi kan frit benytte husets legeplads, når vi har besøg af børn eller børnebørn. Derudover giver det liv til byen, når de små går tur i vores dejlige område.

Børnehuset Søgården er en privat institution og står overfor nye udfordringer, da huset efterhånden trænger til en gennemgribende renovering. Støtteforeningen vil i denne proces hjælpe Børnehusets bestyrelse og ledelse med bl.a. at søge fonde, så en sådan renovering kan blive en realitet.

Vi håber, at så mange som muligt, både forældre, bedsteforældre samt beboere i Søgård, Lundtoft og omegn, vil købe et støttebevis, samt komme og vise deres støtte til generalforsamlingen.

Vel mødt – Støtteforeningen for børnehuset Søgården.

Oplev Charlotte Bøvring til Aktiv onsdag

2019-08-14 Charlotte Bøving til Aktiv Onsdag

Aktiv onsdag til Søgård Byfest 2019
ONSDAG DEN 14. AUGUST 2019 kl. 18.30 afholdes der på vanlig vis en gå– eller
løbetur langs Hjertestien rundt om Søgård skov og sø.
Efter motionsturen, er det kl. 20.00 lykkedes os at lave en aftale
med læge Charlotte Bøving fra Varde, som du sikkert kender fra
TV programmerne ”Lægen flytter ind” og ”Din psykopat”.
Mød den kontante, ærlige og direkte læge fra DR programmerne
“Lægen flytter ind”. Trods kontantheden, er deltagerne fra
programmerne alle taknemmelige… Hun gjorde forskellen der fik
dem til at ændre deres liv… !
Charlotte vil fortælle sjove anekdoter fra programmerne – som er
blevet de mest sete DR programmer nogensinde. Alle har en
mening om programmerne – som i den grad viser, hvor lidt der skal til for at sende
“helbredet på ret køl”… Og på bare 6 uger viser hun deltagerne og alle seerne, hvor
lidt der skal til, hvis man bare gør “lidt” hver dag…
Charlotte vil på en sjov og underholdende måde give vise ord med på vejen mod en
sundere og mere aktiv livsstil – og hvorfor det er så vigtigt… Som hun siger ; Vi vil
alle gerne være her “lidt længere”… En sætning der i den grad er blevet højaktuel for
Charlotte, som i september 2016 fik stillet en kræftdiagnose… Og som hun siger ; Tid
er det eneste vi ikke kan købe”…!
Afslutningsvis vil Charlotte runde af med lidt fra hendes bog
”Jeg lever med en udløbsdato” som lægger op til
eftertænksomhed.
Deltagelse i dette foredraget koster kr. 100,00 per person.
Tilmelding sker efter ”først-til-mølle princippet” per tlf./sms/
e-mail til Brian Diemer-Marcussen, tlf. 40463040
eller e-mail: brian.marcussen@stofanet.dk
Mødestedet er sportspladsen ved Søgård Friskole |
Søgård Ringvej 1 | 6200 Aabenraa | www.soegaardby.dk