FISKEKONKURRENCE 2021

PDF Version

 

SØGÅRDHULENS FISKEKONKURRENCE

Så er tiden kommet for den årlige fiskekonkurrence i St. Søgård Sø. Den traditionsrige fiskekonkurrence afvikles i dagene 11. og 12. juni 2021. Igen er der mulighed for, at hele familien kan deltage, idet der kan tilmeldes i følgende grupper:

Gruppe 1: Børn/ungdom 3 – 14 år tilmeldingsgebyr kr. 40.00

 

Gruppe 2: Voksne 15 – 99 år tilmeldingsgebyr kr. 60.00

 

Der uddeles 1., 2. og 3. præmie i begge grupper, i kategorierne tungeste sandart, tungeste gedde, tungeste aborre, tungeste fisk (alt andet end sandart, gedde og aborre) samt længste ål.

 

Derudover konkurreres der om følgende vandrepokaler:

Vandrepokal fra Foder & Fritid: tungeste fisk - dog ikke sandart og gedde (grp. 1)

Vandrepokal fra ABL Food v. Hans Lassen: længste ål (alle grp)

Vandrepokal fra HG Enemark: tungeste sandart (alle grp.)

Vandrepokal fra Foder & Fritid: tungeste aborre (grp. 1)

Der vil under konkurrence være mulighed for køb af slik mm. til rimelige priser i ”butikken” ved bålpladsen (overskuddet går til Søgårdhulen). Butikken vil være åben efter behov.

 

Håber I møder op med godt humør – knæk og bræk til alle

 

I øvrigt afvikles konkurrencen således:

Start: fredag 11. juni kl. 18.00

Mødested: Bålpladsen mellem Ingesvej og Ahlefeldtvej

Indvejning: 11. juni kl. 22.00 – 23.00 (ved bålpladsen)

 

Slut: lørdag 12. juni kl. 11.45

Indvejning: 12. juni kl. 11.00 – 11.45 ved bålpladsen

Præmieoverrækkelse: 12. juni kl. 12.15 (ca.) ved bålpladsen

Tilmelding skal ske SENEST DEN 4. juni til én af nedennævnte, ved at aflevere kuponen.

Ved tilmeldingen skal der betales tilmeldingsgebyr efter taksterne ovenfor.

Helle Ehm                             Michael Petersen Fogt

Kværsvej 7                            Ahlefeldtvej 16

Lundtoft                               Søgård

6200 Åbenrå                         6200 Åbenrå

Mobil: 26 17 69 12                Mobil: 28 74 90 75

------------Klip---------------------------Klip-------------------------Klip-----------------------Klip------------------------Klip-------

 

FISKEKONKURRENCE DEN 11. OG 12. JUNI 2021

TILMELDINGSKUPON AFLEVERES OG BETALES SENEST DEN 4. juni 2021

NAVN: __________________________ADRESSE:________________________________________________

GRUPPE 1: ANTAL TILMELDINGER:_____________________X KR. 40.00 I ALT KR. ______________

GRUPPE 2: ANTAL TILMELDINGER:_____________________X KR. 60.00 I ALT KR. ______________

AFLEVERES TIL: Helle Ehm eller Michael Petersen Fogt

SØGÅRD – LUNDTOFT UNGDOMSFORENING – SØGÅRDHULEN

 

Betal med Mobilepay på ”box17769” (Husk at skrive box)

Fisk indvejes i 4 grupper.

Tungest fisk (skalle – brasen – mm).

Tungeste aborre

Tungeste gedde.

Tungeste sandart.

Længste ål.

 

Mindstemål i cm.

Gulål i ferskvand 45,0 cm.

Gedde i ferskvand 60,0 cm.

Sandart i ferskvand 50,0 cm.

Aborre 15,0 cm

Fisk under mindstemål kan ikke vejes ind.

 

Nedenstående regler udstukket af Søgårdlejren skal nøje overholdes;

Opsatte forbuds- og advarselstavler skal respekteres.

Parker aldrig på mark eller til gene for andre.

Benyt de anviste parkeringspladser.

Hunde skal føres i snor under konkurrencen.

 

Vis hensyn til naturen.

Organisk affald kan nedgrave ellers benyttes de opstillede affaldsbeholdere til alt andet affald.

Der må fiskes med 1 stang pr. deltager. Ruse, garn og at sætte krogline er ikke tilladt.

Der bør henstilles til, at der ingen knallertkørsel finder sted i forbindelse med fiskekonkurrencen.

Uterlig opførsel vil medføre bortvisning uden videre diskussion.

Generalforsamling 2020

Invitation til generalforsamling

G E N E R A L F O R S A M L I N G
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.45
(fællesspisning kl. 18.00, foredrag kl. 18.45)
i gymnastiksalen på Søgård Friskole, Søgård Ringvej 1, 6200 Aabenraa
Dagsordenen ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger revideret
årsregnskab for:
a) Medborgerforeningen og b) Byfest
5. Drøftelse og godkendelse af
formandens beretning og
kassererens regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen +
2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Lars Nielsen, Kværsvej 2, Lundtoft,
6200 Aabenraa eller e-mail: co.ni@privat.dk) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen indledes med fællesspisning kl. 18.00
Medborgerforeningen er vært ved menuen.
Deltagelse i fællesspisning er gratis for Medborgerforeningens medlemmer.
Ikke medlemmer betaler kr. 50,- per pers. for deltagelse i fællesspisning.
Tilmelding til fællesspisningen bedes af hensyn til maden ske til Lars Nielsen,
tlf. 20 84 35 78 eller co.ni@privat.dk senest tirsdag den 8. september 2020
Selve generalforsamlingen indledes kl. 19.45
Forud for generalforsamlingen, vil en indbrudsekspert, kl. 18.45
holde et spændende oplæg om hvordan man tænker og agerer som indbrudstyv. Og hvad vi derfor
hver især skal være opmærksomme på for at beskytte vores hjem og indbo.
Vi tager forbehold for myndighedernes anbefalinger for håndtering af COVID-19.

DILETTANT I SØGÅRD DEN 13. og 14. MARTS 2020 AFLYSES HERMED!

DILETTANT I SØGÅRD DEN 13. og 14. MARTS 2020 AFLYSES HERMED!

På et stemningsforladt møde i går aftes kl 19:00 vedtog dilletant holdet at udsætte begge forestillinger, det var en svær beslutning, efter utallige sjove øve aftner med højt humør, samt en aften hvor vi slæbte scenen op fra kælderen. For at dette ikke skulle være helt spildt, besluttedes det at forestillingen vil blive forsøgt opført ved byfesten, hvis Corona har sluppet taget i os til den tid.

Kort efter mødet kom den samme besked så fra Mette Fredriksen. Danmark skal lukkes ned, så vi mener af hensyn til borgerne og tilskuerne som er rejst langt for at for at se årets stykke, at det var den rigtige beslutning.

ÆNDRING – Arbejdsdag ved søbredden 28-29 marts

25 Marts 2020

Info vedrørende pleje af søbredden.

Som alle øvrige arrangementer i disse Corona tider, gennemføres de 2 dage d. 28 og 29 marts, ikke i den form som der er lagt op til.

Derimod er det koordineret med vores kontakt person fra forsvaret, at det er ok indtil fredningen træder i kraft d. 1 april, for enkelt personer at fjerne pil ved søbredden.

Dvs. fra dags dato til og med 31. marts kan enkeltpersoner vedligeholde søbredden.  En til to personer af gangen – hold selv øje med hvornår der er plads ved søbredden og hold god afstand.

Hvis der er spørgsmål så kontakt  Peter Molin (22581713) eller Erling Refsgaard (24636634)

VH  Peter og Erling


Ændringer i forhold til COVID-19, er det ovenover nyeste opdatering og gældende. 

6 Marts 2020.

Til information har byen fået fornyet kontrakten vedrørende pleje af søbredden, gældende ind til d. 31 december 2024.

Alt eventuel fældning af træer bliver koordineret med vores kontakt til forsvaret og i år bliver der ikke fjernet nogen træer. Der vil kun blive foretaget eventuel let opstamning af træer.

I år har vi valgt at bruge 2 dage på at pleje søbredden.

Lørdag d. 28/3 er Erling Refsgaard kontakt personen

Søndag d. 29/3 er Pia Escherich kontakt personen

Vi mødes ved bålpladsen kl 10.00 begge dage.

Som tidligere år fjerner vi opvækst af Pil, el m.m. og samler affald ved bredden.

Medbring affaldssæk, ørnenæb, le, buskrydder og andet egnet værktøj.

VH Erling Refsgaard

AFLYST – Dilettant 2020

2020 Dilettantblad

Dilettant 2020 i Søgård
Stykket opføres i gymnastiksalen på Søgård Friskole
Fredag den 13. marts 2020 kl. 19.00
Lørdag den 14. marts 2020 kl. 19.30 (fællesspisning kl. 18.00)
Læs nærmere info inde i bladet

Praktisk info:
FREDAGSFORESTILLINGEN:
Fredag den 13. marts 2020 kl. 19.00 med kaffe og kage efter forestillingen.
Pris: voksne: kr. 75,- børn: kr. 40,-
Ingen tilmelding nødvendig. Der betales kontant eller via MobilePay ved
kassen på aftenen.
LØRDAGSFORESTILLINGEN:
Lørdag den 14. marts 2020 kl. 19.30 – med fællesspisning kl. 18.00
Pris for spisning, forestilling og dans: 150 kr.
Pris kun forestilling og dans: 75 kr.
Lørdagens menu kreeres af Conny & Co. Drikkevarer kan købes i baren.
Efter forestillingen er der musik og dans til kl. 01.00
Husk: tilmelding til spisning ifm. lørdagsforestillingen senest
mandag den 9. marts 2020
Tilmelding til Conny Nielsen på co.ni@privat.dk eller
sms/tlf. 2084 3578.
Der betales kontant eller via MobilePay ved kassen på aftenen.
Forestillingerne foregår i Gymnastiksalen på:
Søgård Friskole | Søgård Ringvej 1 | Søgård | 6200 Aabenraa

Velkommen til Dilettant 2020 i Søgård!
Efter endnu en god lang vinter, hvor dilettantholdet har øvet ihærdigt, opføres
farcen ”Skærmydsler i støberiet”.
Instruktionen klares ved fælles hjælp, og alle medvirkende gør deres
bedste, for at levere en morsom og mindeværdig teaterforestilling.
Benyt lejligheden til at invitere naboen, gode venner eller andre med til en af
Dilettantforestillingerne, og få en hyggelig aften.
Dilettantforestillingen/borgerforeningen og dette blad, nyder godt af støtte fra vores mange
gode sponsorer, og der skal herfra lyde en stor tak til jer alle. Og tillige en opfordring til alle
vore læsere, om at benytte netop disse sponsorer!
SKÆRMYDSLER I STØBERIET:
Carlsen er både nærig og stok konservativ, og han gør livet surt for de medarbejdere der
ikke allerede er sparet væk. Fru Carlsen sparer til gengæld ikke og præsenterer en ny kjole
hver eneste dag – hvis det kan gøre det.
Da støberiets sekretær, frk. Hansen skal på pension efter 50 års tro tjeneste, melder
arbejdsministeren sin ankomst med medaljen for lang og tro tjeneste. Carlsen er ved at gå
op i limningen over udgifterne til arrangementet, men da han pludselig må til
smedemestrenes kongres i København, overtager fru Carlsen roret. Hun overtager såvel den
daglige drift som Carlsens formiddagsbajer og ansætter i en fart to nye medarbejdere –
heriblandt Ole Vildmand, en forhenværende hippie, der stærkt mod sin vilje er blevet sendt
på arbejdsmarkedet.
Alt går strygende indtil Carlsen vender hjem i en 3. dags brandert. Men det er langt fra den
eneste fadæse, han får rodet sig ud i. Bedre bliver det naturligvis ikke, da han kommer til at
bagtale arbejdsministeren på det groveste – i dennes påhør! Men arbejdsministeren viser
sig at være en venlig mand, og han har med stor interesse inspiceret de forbedringer, fru
Carlsen, har foretaget i Carlsen fravær, og det vil han gerne belønne støberiet for. Dette
bringer Carlsen til hægterne igen, men han har ikke fået dagens sidste lærestreg endnu.
Velkommen til Dilettant 2020 i Søgård!
Efter endnu en god lang vinter, hvor dilettantholdet har øvet ihærdigt, opføres
farcen ”Skærmydsler i støberiet”.
Instruktionen klares ved fælles hjælp, og alle medvirkende gør deres
bedste, for at levere en morsom og mindeværdig teaterforestilling.
Benyt lejligheden til at invitere naboen, gode venner eller andre med til en af
Dilettantforestillingerne, og få en hyggelig aften.
Dilettantforestillingen/borgerforeningen og dette blad, nyder godt af støtte fra vores mange
gode sponsorer, og der skal herfra lyde en stor tak til jer alle. Og tillige en opfordring til alle
vore læsere, om at benytte netop disse sponsorer!
SKÆRMYDSLER I STØBERIET:
Carlsen er både nærig og stok konservativ, og han gør livet surt for de medarbejdere der
ikke allerede er sparet væk. Fru Carlsen sparer til gengæld ikke og præsenterer en ny kjole
hver eneste dag – hvis det kan gøre det.
Da støberiets sekretær, frk. Hansen skal på pension efter 50 års tro tjeneste, melder
arbejdsministeren sin ankomst med medaljen for lang og tro tjeneste. Carlsen er ved at gå
op i limningen over udgifterne til arrangementet, men da han pludselig må til
smedemestrenes kongres i København, overtager fru Carlsen roret. Hun overtager såvel den
daglige drift som Carlsens formiddagsbajer og ansætter i en fart to nye medarbejdere –
heriblandt Ole Vildmand, en forhenværende hippie, der stærkt mod sin vilje er blevet sendt
på arbejdsmarkedet.
Alt går strygende indtil Carlsen vender hjem i en 3. dags brandert. Men det er langt fra den
eneste fadæse, han får rodet sig ud i. Bedre bliver det naturligvis ikke, da han kommer til at
bagtale arbejdsministeren på det groveste – i dennes påhør! Men arbejdsministeren viser
sig at være en venlig mand, og han har med stor interesse inspiceret de forbedringer, fru
Carlsen, har foretaget i Carlsen fravær, og det vil han gerne belønne støberiet for. Dette
bringer Carlsen til hægterne igen, men han har ikke fået dagens sidste lærestreg endnu.
SKÆRMYDSLER I STØBERIET
– medvirkende:
Carlsen Direktør i Carlsens støberi Lars Nielsen
Fru Carlsen Gift med Carlsen Stinne Nielsen
Frk. Hansen Sekretær hos Carlsens støberi Mette Petersen Fogt
Larsen Værkfører hos Carlsens støberi Peter Molin
Herbert Olsen Nabo og skrothandler Torben Kobberø
Lisbeth Ny sekretær hos Carlsens støberi Bettina Davids
Ole Vildmand Praktikant hos Carlsens støberi Tommi Iversen
Salomonsen Sælger hos UniData Helle Ehm
Carl Pedersen Erhvervsminister Hanne Loges
Sufflør Brita Kofod Sørensen

Sankt Hans aften 2019

Se invitation i PDF form ved at trykke på teksten herunder.

Invitation til Sankt Hans aften 2019

 

Kl. 18:50:
Friskolens støtteforening sælger fakler udenfor
skolekøkkenet ved friskolen. Efterfølgende fælles
fakkeloptog fra friskolen og ned til bålpladsen.
Bålpladsen findes for enden af Ahlefeldtvej - nede ved søen.
Ved ankomst til bålpladsen, tændes Sankt Hans bålet og båltalen
holdes. Herefter synges i fællesskab et par sange.
Årets båltaler er:
Rasmus Elkjær Larsen
Konservativt byrådsmedlem og
næstformand for børn- og
ungeudvalget i Aabenraa kommune.
Søgård Hulen sælger øl og sodavand,
pølse med brød og slik nede ved
bålpladsen.
Vel mødt til en hyggelig aftenstund