ARBEJDSLØRDAG VED SØBREDEN

Så er tiden igen kommet til at vi skal have en arbejdsweekend ved søbredden, så vi kan tage os af de genstridige pil, der kommer op i store mængder.

Vi har aftalt med Søgårdlejren, at i år fjernes pil og der foretages opstamning af træerne.

Der kaldes ind til en arbejdslørdag d. 18 marts, startende kl 9.00 ved bålpladsen.

Det vil være muligt at aftale et andet tidspunkt for udførelse af arbejde ved søbredden under forudsætning af at det aftales med Erling Refsgaard (tlf 24636634), vi blevet bedt om at sikre at arbejdet der udføres er i overensstemmelse med den aftale der er indgået med Søgård lejeren.

Vi håber på et stort fremmøde, så vi i fællesskab kan pleje vores søbred og sammen slutte dagen af, med en øl/vand og en pølse med brød. Borgerforeningen er vært.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.