ARBEJDSLØRDAG VED SØBREDEN

Så er tiden igen kommet til at vi skal have en arbejdsweekend ved søbredden, så vi kan tage os af de genstridige pil, der kommer op i store mængder.

Vi har aftalt med Søgårdlejren, at i år fjernes pil og der foretages opstamning af træerne.

Der kaldes ind til en arbejdslørdag d. 18 marts, startende kl 9.00 ved bålpladsen.

Det vil være muligt at aftale et andet tidspunkt for udførelse af arbejde ved søbredden under forudsætning af at det aftales med Erling Refsgaard (tlf 24636634), vi blevet bedt om at sikre at arbejdet der udføres er i overensstemmelse med den aftale der er indgået med Søgård lejeren.

Vi håber på et stort fremmøde, så vi i fællesskab kan pleje vores søbred og sammen slutte dagen af, med en øl/vand og en pølse med brød. Borgerforeningen er vært.

FLEXTUR – Hvis bussen ikke er nok

Flextur – Kollektiv trafik, der kører på bestilling

Vidste du, at Flextur tilbyder adresse til adresse-kørsel efter dit behov.

Flextur er kollektiv trafik, og et supplement til bussernes rutekørsel, bare med mindre vogne der kører på bestilling. Du kan komme til at køre sammen med andre passagerer, og vognen kører måske også en omvej for at hente dem.

Alle kan benytte sig af Flextur. Du skal blot kunne komme til og fra bilen ved egen hjælp.

Måske er Flextur en god mulighed for dig? Læs mere om, hvordan du bestiller Flextur og hvad det koster på Sydtrafiks hjemmeside

Flextur er et samarbejde mellem Sydtrafik og Aabenraa Kommune.

Se og læs mere her: Sydtrafik eller se en film omkring muligheden

Sankt Hans Aften – Onsdag den 23. juni 2021

Sankt Hans Aften Onsdag den 23. juni 2021

 

Friskolens støtteforening sælger fakler udenfor skolekøkkenet ved friskolen. Efterfølgende fælles fakkeloptog fra friskolen og ned til bålpladsen.

Bålpladsen findes for enden af Ahlefeldtvej - nede ved søen.

Ved ankomst til bålpladsen, tændes Sankt Hans bålet og båltalen holdes. Herefter synges i fællesskab et par sange.

Årets båltaler er ikke fundet endnu, men bekendtgøres senere på Facebook og hjemmesiden.

Søgård Hulen sælger øl og sodavand, pølse med brød og slik nede ved bålpladsen.

Vel mødt til en hyggelig aftenstund.

FISKEKONKURRENCE 2021

PDF Version

 

SØGÅRDHULENS FISKEKONKURRENCE

Så er tiden kommet for den årlige fiskekonkurrence i St. Søgård Sø. Den traditionsrige fiskekonkurrence afvikles i dagene 11. og 12. juni 2021. Igen er der mulighed for, at hele familien kan deltage, idet der kan tilmeldes i følgende grupper:

Gruppe 1: Børn/ungdom 3 – 14 år tilmeldingsgebyr kr. 40.00

 

Gruppe 2: Voksne 15 – 99 år tilmeldingsgebyr kr. 60.00

 

Der uddeles 1., 2. og 3. præmie i begge grupper, i kategorierne tungeste sandart, tungeste gedde, tungeste aborre, tungeste fisk (alt andet end sandart, gedde og aborre) samt længste ål.

 

Derudover konkurreres der om følgende vandrepokaler:

Vandrepokal fra Foder & Fritid: tungeste fisk - dog ikke sandart og gedde (grp. 1)

Vandrepokal fra ABL Food v. Hans Lassen: længste ål (alle grp)

Vandrepokal fra HG Enemark: tungeste sandart (alle grp.)

Vandrepokal fra Foder & Fritid: tungeste aborre (grp. 1)

Der vil under konkurrence være mulighed for køb af slik mm. til rimelige priser i ”butikken” ved bålpladsen (overskuddet går til Søgårdhulen). Butikken vil være åben efter behov.

 

Håber I møder op med godt humør – knæk og bræk til alle

 

I øvrigt afvikles konkurrencen således:

Start: fredag 11. juni kl. 18.00

Mødested: Bålpladsen mellem Ingesvej og Ahlefeldtvej

Indvejning: 11. juni kl. 22.00 – 23.00 (ved bålpladsen)

 

Slut: lørdag 12. juni kl. 11.45

Indvejning: 12. juni kl. 11.00 – 11.45 ved bålpladsen

Præmieoverrækkelse: 12. juni kl. 12.15 (ca.) ved bålpladsen

Tilmelding skal ske SENEST DEN 4. juni til én af nedennævnte, ved at aflevere kuponen.

Ved tilmeldingen skal der betales tilmeldingsgebyr efter taksterne ovenfor.

Helle Ehm                             Michael Petersen Fogt

Kværsvej 7                            Ahlefeldtvej 16

Lundtoft                               Søgård

6200 Åbenrå                         6200 Åbenrå

Mobil: 26 17 69 12                Mobil: 28 74 90 75

------------Klip---------------------------Klip-------------------------Klip-----------------------Klip------------------------Klip-------

 

FISKEKONKURRENCE DEN 11. OG 12. JUNI 2021

TILMELDINGSKUPON AFLEVERES OG BETALES SENEST DEN 4. juni 2021

NAVN: __________________________ADRESSE:________________________________________________

GRUPPE 1: ANTAL TILMELDINGER:_____________________X KR. 40.00 I ALT KR. ______________

GRUPPE 2: ANTAL TILMELDINGER:_____________________X KR. 60.00 I ALT KR. ______________

AFLEVERES TIL: Helle Ehm eller Michael Petersen Fogt

SØGÅRD – LUNDTOFT UNGDOMSFORENING – SØGÅRDHULEN

 

Betal med Mobilepay på ”box17769” (Husk at skrive box)

Fisk indvejes i 4 grupper.

Tungest fisk (skalle – brasen – mm).

Tungeste aborre

Tungeste gedde.

Tungeste sandart.

Længste ål.

 

Mindstemål i cm.

Gulål i ferskvand 45,0 cm.

Gedde i ferskvand 60,0 cm.

Sandart i ferskvand 50,0 cm.

Aborre 15,0 cm

Fisk under mindstemål kan ikke vejes ind.

 

Nedenstående regler udstukket af Søgårdlejren skal nøje overholdes;

Opsatte forbuds- og advarselstavler skal respekteres.

Parker aldrig på mark eller til gene for andre.

Benyt de anviste parkeringspladser.

Hunde skal føres i snor under konkurrencen.

 

Vis hensyn til naturen.

Organisk affald kan nedgrave ellers benyttes de opstillede affaldsbeholdere til alt andet affald.

Der må fiskes med 1 stang pr. deltager. Ruse, garn og at sætte krogline er ikke tilladt.

Der bør henstilles til, at der ingen knallertkørsel finder sted i forbindelse med fiskekonkurrencen.

Uterlig opførsel vil medføre bortvisning uden videre diskussion.