Børnehuset Søgården – Generalforsamling

PDF dokument.

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Støtteforeningen for Søgården Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.30, I Børnehuset Søgården

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 2. Beretning – Formand Tommy Palmholt 2.1. Stensamling, servering, juletræsindsamling, byfest, Kliple’ Mærken 3. Regnskab 4. Valg – På valg er Maria Madsen 5. Indkomne forslag 5.1. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og sendes på mail til Tommy Palmholt: tommypalmholt@hotmail.com 6. Eventuelt.
For at kunne stille op og ligeledes have stemmeret skal der senest på mødet betales kontant eller Mobile pay: 60143325 – husk at notere gade og husnr., evt. postnummer hvis det er uden for Aabenraa kommune
Vi vil komme rundt og sælge medlemskort til interesserede i Søgård, Lundtoft og omegn i uge 6.
Mvh. Bestyrelsen i støtteforeningen for Børnehuset Søgården

Støtteforeningen for Børnehuset Søgården skriver

I 2018 fik vi genetableret støtteforeningen til Børnehuset Søgården. Vi kom rigtig godt fra start og ved generalforsamlingen i januar 2018 fik vi valgt fire medlemmer ind i bestyrelsen til støtteforeningen. I det forgangne år har vi arbejdet på at indsamle penge til Børnehuset Søgården. Vi har bl.a. været i Kliplev for at samle sten, lavet juletræsindsamling og serveret til forskellige arrangementer sammen med Rødekro Kro. Derudover har vi haft en stand med en fiskedam til byfesten i Søgård og til Kliplev Mærken.

Vores støtteforening er dog meget mere end blot økonomisk støtte til Børnehuset Søgården. Vi arbejder i Børnehuset på at øge forældreengagementet, men vi vil gerne ud over hegnet og invitere lokalsamfundet indenfor. Vi vil gerne være en katalysator for at øge engagement og opbakning fra forældre og bedsteforældre, men i den grad også lokalsamfundet. Vi ønsker, at alle der har lyst og mulighed for det, vil bakke op om støtteforeningens kommende generalforsamling og kommende aktiviteter til fordel for Børnehuset og derved skabe et godt børneliv. Vi ønsker, at vores børn mærker og forstår den forskel, det gør når forældre og lokalområdet interesserer sig for deres hverdag og for det de laver.

Vi mener, at vi er utrolig heldige at have en vuggestue og børnehave i byen. Det er med til at gøre byen attraktiv og tiltrække nye beboer. Vi har alle glæde af huset til dagligt. Vi kan frit benytte husets legeplads, når vi har besøg af børn eller børnebørn. Derudover giver det liv til byen, når de små går tur i vores dejlige område.

Børnehuset Søgården er en privat institution og står overfor nye udfordringer, da huset efterhånden trænger til en gennemgribende renovering. Støtteforeningen vil i denne proces hjælpe Børnehusets bestyrelse og ledelse med bl.a. at søge fonde, så en sådan renovering kan blive en realitet.

Vi håber, at så mange som muligt, både forældre, bedsteforældre samt beboere i Søgård, Lundtoft og omegn, vil købe et støttebevis, samt komme og vise deres støtte til generalforsamlingen.

Vel mødt – Støtteforeningen for børnehuset Søgården.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.