Generalforsamling 2020

Invitation til generalforsamling

G E N E R A L F O R S A M L I N G
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.45
(fællesspisning kl. 18.00, foredrag kl. 18.45)
i gymnastiksalen på Søgård Friskole, Søgård Ringvej 1, 6200 Aabenraa
Dagsordenen ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren fremlægger revideret
årsregnskab for:
a) Medborgerforeningen og b) Byfest
5. Drøftelse og godkendelse af
formandens beretning og
kassererens regnskab
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen +
2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
9. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Lars Nielsen, Kværsvej 2, Lundtoft,
6200 Aabenraa eller e-mail: co.ni@privat.dk) skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Generalforsamlingen indledes med fællesspisning kl. 18.00
Medborgerforeningen er vært ved menuen.
Deltagelse i fællesspisning er gratis for Medborgerforeningens medlemmer.
Ikke medlemmer betaler kr. 50,- per pers. for deltagelse i fællesspisning.
Tilmelding til fællesspisningen bedes af hensyn til maden ske til Lars Nielsen,
tlf. 20 84 35 78 eller co.ni@privat.dk senest tirsdag den 8. september 2020
Selve generalforsamlingen indledes kl. 19.45
Forud for generalforsamlingen, vil en indbrudsekspert, kl. 18.45
holde et spændende oplæg om hvordan man tænker og agerer som indbrudstyv. Og hvad vi derfor
hver især skal være opmærksomme på for at beskytte vores hjem og indbo.
Vi tager forbehold for myndighedernes anbefalinger for håndtering af COVID-19.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.