Børnehuset

Børnehuset Søgården:

Søgården er en integreret institution for børn fra 0 til 6 årBørnehave

Der er ca. 45 børn indskrevet i institutionen.

Børnene er delt i 3 grupper:

  • Guldklumperne for børn fra 0-2 år
  • Krummerne for børn fra 2-3 år
  • Banditterne for børn fra ca. 3 år til  de er skoleklar.

Denne opdeling sker dels for at få mindre grupper og dels for at tilgodese børns forskellige udviklingstrin pædagogisk.

Overgangen fra gruppe til gruppe sker ikke automatisk den dag børnene fylder år, men er afhængig af om barnet er klar til at flytte, eller om der er plads i den gruppe, som barnet skal flytte til.

Vi starter og slutter dagen i fællesskab og deler os i grupperne ca. kl 9.00 – 15.00. Der vil stadig i løbet af dagen være mulighed for at søskende eller andre, der har lyst til det, kan komme på besøg i en anden gruppe for derved at tilgodese relationer på tværs af alder.

Læs mere om Børnehuset på deres hjemmeside her!